Skip to main content

Antidopingpolicy – för en dopningsfri träningsmiljö

Hälsomagasinet verkar för en dopningsfri träningsmiljö och tar under alla omständigheter avstånd från dopning.

Hälsomagasinet förbjuder villkorslöst användande och hantering av olagliga prestationshöjande preparat hos både medlemmar och personal. Vi försäkrar att alla medlemmar är medvetna om Hälsomagasinets inställning till dopning och har i medlemsavtalet reglerat vad brott mot detta leder till. Hälsomagasinet deltar aktivt i antidopningsarbetet 100% Ren Träning Nyköping och PRODIS i Sverige.

Vi är transparenta mot polis vilket innebär att dopningskontroller kan ske på våra anläggningar.

Ta första steget mot ett hälsosammare liv

Med stor omsorg, bred kunskap och genuint engagemang vägleder vi dig som vill förändra din livsstil.